Komornik Sądowy Ełk

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Komornik Sądowy

Komornik Sądowy

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powołanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającym przy Sądzie Rejonowym w Ełku.  Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ełku obejmuje 5 gmin: Miasto Ełk oraz Gminę Ełk, Stare Juchy, Prostki i Kalinowo. Egzekucję z nieruchomości położonych na tym obszarze mogą prowadzić wyłącznie Komorniczy Sądowi działający przy Sądzie Rejonowym w Ełku.

Komornik Sądowy wybrany przez Wierzyciela ma prawo działać także poza obszarem swojego rewiru komorniczego (z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości). Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 u.o.k.s., wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Siedziba Kancelarii Komorniczej w Ełku znajduje się na terenie właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku podlegają: Sąd Okręgowy w Białymstoku,  Sąd Okręgowy w Suwałkach, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Łomży i Sąd Okręgowy w Ostrołęce). Wykaz powiatów na terenie których Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Karol Jabłoński może działać na zasadzie wyboru komornika przewidzianego w art. 10 ust. 1 u.o.k.s., (ze wskazaniem kodów pocztowych):

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

 1. Ełk,  Powiat ełcki 19-3xx
 2. Olecko, Powiat olecki, 19-4xx
 3. Gołdap, Powiat gołdapski, 19-5xx
 4. Giżycko, Powiat giżycki, 11-5xx
 5. Węgorzewo, Powiat węgorzewski, 11-6xx
 6. Kętrzyn, Powiat kętrzyński, 11-4xx
 7. Mrągowo, Powiat mrągowski, 11-7xx
 8. Pisz , Powiat piski, gmina Pisz, 12-2xx
 9. Szczytno, Powiat szczycieński, 12-1xx
 10. Bartoszyce, Powiat bartoszycki, 11-2xx
 11. Lidzbark Warmiński, Powiat lidzbarski, 11-1xx
 12. Biskupiec, Powiat olsztyński, gmina Biskupiec, 11-3xx
 13. Olsztyn, aglomeracja olsztyńska; Olsztyn, Powiat olsztyński,10-xxx do 11-0xx
 14. Nidzica, Powiat nidzicki, 13-1xx

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE:

 1. Suwałki, Miasto Suwałki, Powiat suwalski, 16-4xx
 2. Augustów, Powiat augustowski, 16-3xx
 3. Sejny, Powiat sejneński, 16-5xx
 4. Grajewo, Powiat grajewski, 19-2xx
 5. Mońki, Powiat moniecki, 19-1xx
 6. Sokółka, Powiat sokólski , 16-1xx
 7. Łomża, Miasto Łomża, Powiat łomżyński, 18-4xx
 8. Kolno, Powiat kolneński, 18-5xx
 9. Zambrów, Powiat zambrowski , 18-3xx
 10. Wysokie Mazowieckie, Powiat wysokomazowiecki, 18-2xx
 11. Białystok, aglomeracja białostocka, 15-xxx
 12. Białystok, Powiat białostocki, 16-0xx
 13. Bielsk Podlaski, Powiat bielski, 17-1xx
 14. Hajnówka, Powiat hajnowski, 17-2xx
 15. Siemiatycze, Powiat siemiatycki, 17-3xx

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE: 

1. Przasnysz, Powiat przasnyski, 06-3xx

 1. Maków Mazowiecki, Powiat makowski, 06-2xx
 2. Ostrołęka, Miasto Ostrołęka, Powiat ostrołęcki, 07-4xx
 3. Pułtusk, Powiat pułtuski, 06-1xx
 4. Wyszków, Powiat wyszkowski, 07-2xx
 5. Ostrów Mazowiecka, Powiat ostrowski, 07-3xx 

 

Przy wykonywaniu czynności Komornik Sądowy podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa.

Komornikowi Sądowemu powierza się w szczególności następujące zadania:

Komornik Sądowy, poza ww. zadaniami, ma prawo:

Komornik Sądowy może upoważnić do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych aplikanta komorniczego (będącego na drugim roku aplikacji) lub asesora komorniczego.

Komornik Sądowy Adam Karol Jabłoński przed Prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ślubowanie według następującej roty:

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ponadto, Komornik Sądowy składa na Walnym Zgromadzeniu Izby Komorniczej następujące przyrzeczenie:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowienia”.

Z treścią ww. kodeksu można zapoznać się tutaj.

Dłużnicy i Wierzyciele mogą dokonywać wpłat na konto
PKO Bank Polski S.A. 25 1020 3541 0000 5902 0227 9081

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer sprawy, tytuł płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.).

Wpłat można także dokonywać bezpośrednio w kasie Kancelarii Komorniczej.

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Jabłoński
Kancelaria Komornicza w Ełku, ul. 3 Maja 9, 19-300 Ełk
NIP 542 292 44 04

tel. 87 621 52 52, e-mail:
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Systemy wykorzystywane przez Kancelarię Komorniczą
Niniejsza strona nie jest reklamą ani promocją Kancelarii Komorniczej lub osoby Komornika Sądowego.
Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Google+